Publish button
Download
Login to download. Need an ID and password? Register now!
WETENSCHAP: Oudste menselijke fossiel buiten Afrika gevonden infographic
Responsive button
Adapt

Vroegste moderne mens buiten Afrika

01/25/2018
Graphic News

January 25, 2018 -- Met de vondst van een menselijk fossiel in Israël verschuift de geschatte tijdspanne van het moment dat de mens voor het eerst Afrika verliet. Dat zou zo’n 40.000 tot 50.000 jaar vroeger gebeurd zijn dan eerder werd aangenomen. Een fossiel, genaamd Misliya-1, dat in de Misliya-grot werd gevonden, wordt geschat op 177.000 tot 194.000 jaar oud. Deze leeftijd komt dichter bij de periode van migratie uit Afrika die genetische studies suggereren.


NEW GRAPHIC NEWS - a new website for a new era.

28 years ago — April 2, 1991 — the original Graphic News launched using a precursor to today’s websites that used email technology. These enabled infographics to be delivered electronically around the world over telephone lines. What was possible was very limited - It took 10 minutes for a 100K file to download.

Since then delivery speeds and website technology have moved on. The new website will offer the best online experience possible now, adding many new features (and offering new opportunities for the future), but still enabling existing users to select and download infographics and enjoy the distinct brand of visual journalism that is Graphic News.


Over the coming weeks I will give further information. Please contact me if you have any questions. Fiona Roberts, froberts @ graphicnews.comCookies