تأجيل مفاوضات السلام لأسباب لوجستية وأمنية infographic
Graphic shows key negotiators and FARC rebel fronts.
GN29874AR

كولومبيا

تأجيل مفاوضات السلام لأسباب لوجستية وأمنية

Sources
PUBLISHED:16/10/2012; STORY: Graphic News; PICTURES: Associated Press
Advertisement